שלמה נקדימון

המלצתו של שלמה נקדימון, מבכירי העיתונאים בישראל

גילוי נאות: אני משוחד בכל התייחסות שלי לאבי משה סגל. היכרותי איתו הייתה מקרית. יצאתי לסיור בהדרכתו וגיליתי מדריך ידען ומתמצא בתחום שהדריך. באותה תקופה פרסמתי כתבות במוסף התיור של "ידיעות אחרונות" בתחום של ידיעת הארץ, בתחומים שהתמחיתי בהם בעבודתי העיתונאית, בעיקר אלה המתייחסים להיסטוריה בת ימינו, ואבימשה סגל היה לי מקור בלתי נדלה. כך שוטטתי עמו בקריה היא שרונה לשעבר על פניה השונות והמגוונות, בתל ליטווינסקי, שם למדנו את סיפור המשפחה המיוחדת הזו,  ובשכונת בורוכוב, שם צפון עד היום אוצר היסטורי מרתק. בכל אחד מסיורים אלה הפקתי ידע רחב אותו שילבתי בכתבות אלה (והן כמובן עומדות לרשותו של כל אזרח). עם זאת שוטטתי עמו גם במקומות אחרים שלא כתבתי עליהם, בכללם מוזיאון חיל האוויר בנגב ואתרי מלחמת העצמאות בדרום. נכון שאבי משה סגל מכיר את נושאיו כאילו ינק אותם משדי אמו, אבל, כדי להיות בטוח בעצמו, הוא נושא עמו חומר כתוב בנושאי הרצאותיו כדי לחזור ולבדוק את עצמו וגם להראות חומר ויזואלי למשתתפי הסיורים.

על כן, אני אומר בלב שלם אבי משה סגל הוא מדריך מעולה, וכל היוצא עמו לסיורים יוצא נשכר.