ציורו של נחום גוטמן - עזר וייצמן כטייס צעיר בחיל האוויר.

המעופפים הראשונים, חלוצי הטייס ולוחמי האוויר של מלחמת העצמאות, צברים ומתנדבים זרים כפי שנצטיירו בדמיונו ובמכחולו של צייר המלחמה, נחום גוטמן.

בעקבות תערוכה שהוצגה במוזיאון נחום גוטמן והוקדשה ליצירותיו מתקופת מלחמת העצמאות.

בתמונה, ציורו של נחום גוטמן – עזר וייצמן כטייס צעיר בחיל האוויר.

השארת תגובה