ההרצאה שורשי חיל-האוויר
ההרצאה שורשי חיל-האוויר

התפתחות רעיון התעופה הביטחונית בישוב היהודי בארץ-ישראל בתקופת המנדט הבריטי בין השנים 1917 ל-1947.

השארת תגובה