שרונה שלי

שרונה, שאת שימורה דרשתי ועל שימורה ושחזורה נאבקתי, יחד עם כמה מעמיתיי כבר בשנת 1995!

שרונה שכה יקרה לליבי.

שרונה, שהייתי הראשון שהדריך בה טיולים, שרונה שאליה הובלתי השתלמויות ראשונות של מורי-דרך, שרונה שהייתה לי לפרויקט חיים.

למענה ולמענכם קיבצתי מאמרים על הקשר שלי איתה ועל סיפורה המיוחד.

תהנו,

אבי

השארת תגובה