מעד הלום ועד עולם

קו הזינוק של חיל האוויר הישראלי בתש"ח

אנו שבים אל הימים הקשים שלאחר פלישת צבאות ערב במלחמת העצמאות, כאשר מדינת ישראל הצעירה עמדה על נפשה, ומטוסי קרב – אין. מי היו טייסי הקרב הראשונים? מטוסי הקרב הראשונים? נכיר את המפקדים והמובילים בקרב אשר ייזכרו לעד כגיבורי התקופה המכוננת ההיא. נבין כיצד הגיע מטוס קרב גרמני דווקא להיות מטוס הקרב הראשון של חיל האוויר הישראלי. נתוודע אל סיפורם המופלא של מתנדבי חוץ לארץ, אוויראים עתירי ניסיון קרבי שבאו מכל קצווי תבל, לתת כתף ולטוס בשליחות העם היהודי .

מאת צחי נבו.

השארת תגובה